Flagregler

start

Start flag

fare

Fare - nedsæt hastigheden

fribane

Fri bane

mekaniskfejl

Mekanisk fejl - kør i depot

(vises med nummer)

udelukkelse

Udelukkelse

(vises med nummer)

pgladt

Pludseligt opstået glat.

Pas derfor på

omstart

Omstart

(Kan vises med nummer)

1omgangtilbage

En omgang tilbage. Anvendes

kun i heat som køres på tid.

fuldstop

Fuld stop for alle kørere

givplads

Giv plads til overhaling

advarsel

Advarsel

(vises med nummer)

maal

Mål flag

koredep

Kør i depot

(vises med nummer)


Copyright © 2012 nuser.nu "nuser@nuser.nu